Viața pe …film

Poveștile vizuale vorbesc despre netimp, sunt bilet de călătorie pe distanță scurtă sau lungă, în trecut, prezent sau viitor, în compania unui mediu pasager impregnat cu potențial de destindere sau cunoaștere.

Suntem actori în propria viață totuși însetați să ne împrumutăm și din viețile altora a noastră ni se pare puțin.

Viitorul este al resurselor, luați-vă bilet de familie în călătoria altora și ține cont ca părinte: selectează conținut de valoare pentru a inspira o viață de valoare!

Mai altfel povestită o poveste! Mai altfel făurit un vis!